Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • วิกฤตคลื่นความร้อนระอุ…หนุนเครื่องปรับอากาศไทย ส่งออกสหรัฐฯ พุ่ง

วิกฤตคลื่นความร้อนระอุ…หนุนเครื่องปรับอากาศไทย ส่งออกสหรัฐฯ พุ่ง

สถานการณ์คลื่นความร้อนในสหรัฐฯ ส่งผลทำให้ความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสินค้าครองแชมป์อันดับ 1 ยังคงเป็นชิ้นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ โดยมีมูลค่าการใช้สิทธิฯ สูงถึง 146.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 19.35% ของมูลค่าการส่งออก

ส่องผลประกอบการ บขส. หลังประกาศหาแหล่งกู้เงิน 500 ล้านเพื่อพัฒนาธุรกิจ

เครดิต บูโร เตือนหนี้เสียรถยนต์พุ่ง เสี่ยงถูกยึดรถ 1 ล้านคัน

 วิกฤตคลื่นความร้อนระอุ...หนุนเครื่องปรับอากาศไทย ส่งออกสหรัฐฯ พุ่ง

และถ้ารวมสินค้าส่งออกที่ใช้สิทธิฯ GSP ส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวสูงถึง 126% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (ม.ค. – มี.ค. 2565) และขยายตัว 144.68% เมื่อเทียบกันเดือนก่อนหน้าในปีเดียวกัน (ก.พ. 2566)

ในไตรมาสแรกของปี 2566 (ม.ค. – มี.ค 2566) มีมูลค่ารวม 819.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิฯ สูงถึง 52.37% โดยตลาดที่ไทยมีการใช้สิทธิ GSP ส่งออกและขยายตัวได้ดีมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในตลาด สหรัฐฯ มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ 759.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 92.64% ของมูลค่าการส่งออกรวมที่ใช้สิทธิ GSP

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกสำคัญที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่สินค้าไทยภายใต้โครงการ GSP โดยไทยมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าเป็น 0% จากสหรัฐฯ ภายใต้โครงการ GSP จำนวนกว่า 2,600 รายการ เช่น อาหารปรุงแต่ง เลนส์แว่นตา กรดมะนาวหรือกรดซิทริก ถุงมือยาง หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า และหลอดหรือท่อทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์ ไร้รอยต่อ เป็นต้น

แม้ว่าโครงการ GSP สหรัฐฯ ได้สิ้นสุดอายุไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสหรัฐฯ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินขั้นตอนการต่ออายุโครงการฯ ส่งผลให้ผู้นำเข้าสินค้าที่เคยได้รับสิทธิ GSP สหรัฐฯ จะต้องชำระภาษีในอัตราปกติ (MFN rate) ไปจนกว่าโครงการฯ จะได้รับการต่ออายุ อย่างไรก็ดี ผู้นำเข้าสามารถยื่นขอรักษาการใช้สิทธิ GSP ในการนำเข้าสินค้าได้ตามปกติ โดยที่ผ่านมาสหรัฐฯ จะทำการคืนภาษีเมื่อโครงการฯ ได้รับการต่ออายุ

สำหรับการส่งออกภายใต้โครงการ GSP ไปยังสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และ CIS มีสินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิสูง เช่น ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอมชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่ม (สวิตเซอร์แลนด์) เพชรพลอยรูปพรรณทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ (สวิตเซอร์แลนด์) บรรจุภัณฑ์ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน (สวิตเซอร์แลนด์) ข้าวโพดหวาน (นอร์เวย์) สูทของสตรีหรือเด็กหญิงทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ (นอร์เวย์) และอาหารปรุงแต่ง (นอร์เวย์) เป็นต้น

สถิติการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ GSP ที่ไทยได้รับในปัจจุบัน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง